Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã hợp tác với nhà soạn nhạc Sophie Kastner để biến dữ liệu thiên văn thành âm thanh. Quá trình này cho phép người nghe trải nghiệm dữ liệu thông qua thính giác thay vì xem nó dưới dạng hình ảnh, một cách phổ biến hơn để trình bày dữ liệu thiên văn.

Một dàn nhạc trình diễn cảnh quan âm thanh mà nhà soạn nhạc Sophie Katsner đã tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu siêu âm từ kính viễn vọng không gian Chandra, Hubble và Spitzer của NASA. Có trụ sở tại Montreal, Ensemble Éclat chuyên biểu diễn âm nhạc cổ điển đương đại và quảng bá tác phẩm của các nhà soạn nhạc mới nổi. (Video: NASA/CXC/A. Jubett & Priam David)

Loại âm nhạc kể trên được tạo ra dựa trên kỹ thuật gọi là "sonification". Trong sonification, dữ liệu được chuyển đổi thành các tín hiệu âm thanh. Các tín hiệu này có thể được thay đổi để tạo ra các âm thanh có ý nghĩa đối với người nghe. Dự án tập trung vào dữ liệu từ một khu vực nhỏ ở trung tâm Dải Ngân Hà của chúng ta, nơi có một lỗ đen siêu lớn đang “cư trú”. Đài quan sát tia X Chandra của NASA, kính viễn vọng không gian Hubble và kính viễn vọng kính gian Spitzer đều đã được sử dụng nghiên cứu khu vực này, nó trải dài khoảng 400 năm ánh sáng.

Kimberly Arcand, nhà khoa học công nghệ của Chandra cho biết : “Chúng tôi đã làm việc với những dữ liệu này bằng  tia X, ánh sáng khả kiến và tia hồng ngoại trong nhiều năm”. “Việc chuyển những dữ liệu này thành âm thanh là một bước tiến lớn”. Trong quá trình siêu âm hóa dữ liệu, máy tính sử dụng thuật toán để ánh xạ toán học dữ liệu kỹ thuật số từ các kính thiên văn này tới âm thanh mà con người có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, các nhạc sĩ con người có những khả năng khác với máy tính.

Ảnh 1. Bản nhạc được chuyển đổi từ dữ liệu từ các kính viễn vọng không gian của NASA

Tác phẩm được thu âm bởi Ensemble Éclat có trụ sở tại Montreal do Charles-Eric LaFontaine thực hiện vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại Đại học McGill.

Tham khảo

  1. Mohon, L. 2023, NASA, https://www.nasa.gov/general/nasa-telescope-data-becomes-music-you-can-play/