Các cụm thiên hà Abell là các nhóm thiên hà nổi tiếng nhất được xác định bởi George Abell trong một danh mục chứa 2712 nhóm giàu thiên hà nhất trên bầu trời phương bắc. Danh mục này sau đó cũng được mở rộng về cả bầu trời phương nam.

Siêu sao mới (Siêu tân tinh) là một sự kiện thiên văn học xảy ra khi một ngôi sao nặng bùng nổ và phát sáng dữ dội ở giai đoạn cuối của cuộc đời.

Hệ thống sao gần Mặt Trời nhất là Alpha Centauri. Trong số 3 ngôi sao trong hệ thống này, ngôi mờ nhất -- Proxima Centauri -- thực sự mới là ngôi sao gần nhất. Các ngôi sao sáng Alpha Centauri A và B tạo thành hệ sao đôi gần, tựa như chúng cách nhau chỉ bằng 23 lần khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời - hơi lớn so với khoảng cách giữa Thiên Vương Tinh và Mặt Trời.