Năm 1963, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý điện tử tại trường cao đẳng Queen và đại học St. Andrews, Longair làm nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm Cavendish, Cambridge. Năm 1967, ông bảo vệ thành công học vị tiến sĩ. Ông là thành viên và làm việc trong rất nhiều viện, trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Ảnh: Malcom Sim Longair (18/05/1941) [1]

Ông được trao rất nhiều giải thưởng và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Từ năm 1980 đến năm 1990, ông đảm nhận nhiệm vụ giáo sư tại trường đại học Endinburgh giám đốc đài thiên văn Hoàng gia Endinburgh. Từ năm 1991 đến năm 1997, ông là quyền giám đốc phòng thí nghiệm Cavendish và đảm nhiệm vai trò giám đốc từ năm 1997 đến năm 2005. Trong 2 năm 1994, 1995, ông là trưởng ban điều hành dự án Gemini, xây dựng 2 chiếc kính thiên văn phản xạ đường kính 8m, 1 ở Nam bán cầu, một ở Bắc bán cầu. Từ năm 1996 đến năm 1998, ông là chủ tịch hội Thiên văn Hoàng gia Anh. [2] 


Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Longair là vật lý thiên văn và vũ trụ học. Ông là tác giả của 8 cuốn sách và rất nhiều bài báo. Hiện nay, Longair đang là “Jacksonian Professor” của bộ môn Vật lý thiên văn, khoa Vật lý trường đại học Cambridge.[2]

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 - 2007. May 18 - Births, Deaths, Events, http://www.todayinsci.com/5/5_18.htm
[2]Wikipedia, 11/2006. Malcom Longair, http://en.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Sim_Longair

Hero_Zeratul
Box Thiên văn học - ttvnol.com


Bài viết xem nhiều