Sao Thuỷ sẽ di chuyển ngay phía trước Mặt Trời từ hướng nhìn của Trái Đất. Người quan sát với kính thiên văn có sử dụng kính lọc Mặt Trời sẽ có khả năng quan sát được chấm tròn tối Sao Thuỷ di chuyển xuyên qua đĩa Mặt Trời. Sự kiện vô cùng hiếm gặp này chỉ xảy ra vài năm một lần. Lần đi ngang qua tiếp theo của Sao Thuỷ sẽ diễn ra vào năm 2039. Lần đi ngang qua này sẽ hiện diện ở Nam Mỹ, Trung Mỹ, và một phần Bắc Mỹ, Mexico, Châu Âu, Trung Đông, và Châu Phi. Địa điểm tốt nhất để quan sát sự kiện này là ở miền đông Hoa Kỳ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Việt Nam không quan sát được sự kiện này.

Bản đồ hiện diện của sự kiện Sao Thuỷ đi ngang qua Mặt Trời: ToM_2019

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; giảng viên khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).