Lịch thiên văn này chứa thông tin về các sự kiện thiên văn sẽ diễn ra trong năm 2019, bao gồm các pha của Mặt Trăng, các trận mưa sao băng, nhật thực, nguyệt thực, các hành tinh ở vị trí xung đối, sự giao hội của các hành tinh, và các sự kiện thú vị khác.

Hầu hết các sự kiện thiên văn học trong lịch này đều có thể quan sát bằng mắt thường, mặc dù một số có thể cần sự hỗ trợ của một cặp ống nhòm hoặc kính thiên văn. Nhiều sự kiện và thời gian trong lịch này được lấy số liệu từ Đài quan sát Hải quân Mỹ, Trung tâm bay vũ trụ NASA/Goddard, The Old Farmer's Almanac, SeaSky.org, TimeAndDate.com, và nhiều nguồn uy tín khác. Các sự kiện trong lịch này được sắp xếp theo thứ tự ngày. Thời gian được ghi chép trong lịch theo hệ thống Coordinated Universal Time (UTC). Giờ địa phương tại Việt Nam được chuyển đổi bằng cách cộng thêm 7 giờ (UTC+7.

LỊCH THIÊN VĂN 2019

NHỮNG SỰ KIỆN THIÊN VĂN HỌC ĐÁNG CHÚ Ý NĂM 2019

Dưới đây là danh sách tên các sự kiện nổi bật trong năm 2019. Thông tin chi tiết từng sự kiện xin vui lòng xem tại chuyên trang Lịch thiên văn 2019.

THÁNG 01/2019

 • Ngày 03, 04 tháng 01: Mưa sao băng Thước Phần Tư (Quadrantid)
 • Ngày 06 tháng 01: Trăng mới
 • Ngày 06 tháng 01 – Sao Kim ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 06 tháng 01: Nhật thực một phần
 • Ngày 21 tháng 01: Trăng tròn, siêu trăng
 • Ngày 21 tháng 01: Nguyệt thực toàn phần
 • Ngày 22 tháng 01 – Giao hội giữa Sao Kim và Sao Mộc

THÁNG 02/2019

 • Ngày 05 tháng 02: Trăng mới
 • Ngày 19 tháng 02: Trăng tròn, siêu trăng
 • Ngày 27 tháng 02: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông

THÁNG 3/2019

 • Ngày 06 tháng 3: Trăng mới
 • Ngày 21 tháng 3: Xuân phân ở bán cầu bắc
 • Ngày 21 tháng 3: Trăng tròn

THÁNG 4/2019

 • Ngày 05 tháng 4: Trăng mới
 • Ngày 11 tháng 4: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 19 tháng 4: Trăng tròn
 • Ngày 22, 23 tháng 4: Mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrid)

THÁNG 5/2019

 • Ngày 05 tháng 5: Trăng mới
 • Ngày 06, 07 tháng 5: Mưa sao băng Bảo Bình η (Eta Aquarid)
 • Ngày 19 tháng 5: Trăng tròn, Trăng xanh

THÁNG 6/2019

 • Ngày 03 tháng 6: Trăng mới
 • Ngày 10 tháng 6: Sao Mộc ở vị trí xung đối
 • Ngày 17 tháng 6: Trăng tròn
 • Ngày 21 tháng 6: Hạ chí ở bán cầu bắc
 • Ngày 23 tháng 6: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông

THÁNG 7/2019

 • Ngày 02 tháng 7 – Nhật thực toàn phần
 • Ngày 03 tháng 7: Trăng mới
 • Ngày 09 tháng 7: Sao Thổ ở vị trí xung đối
 • Ngày 17 tháng 7: Trăng tròn
 • Ngày 17 tháng 7 – Nguyệt thực một phần
 • Ngày 28, 29 tháng 7: Mưa sao băng Bảo Bình δ (Delta Aquarid)

THÁNG 8/2019

 • Ngày 01 tháng 8: Trăng mới
 • Ngày 09 tháng 8: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây
 • Ngày 12, 13 tháng 8: Mưa sao băng Anh Tiên (Perseid)
 • Ngày 15 tháng 8: Trăng tròn
 • Ngày 30 tháng 8: Trăng mới

THÁNG 9/2019

 • Ngày 09 tháng 9: Sao Hải Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 14 tháng 9: Trăng tròn
 • Ngày 23 tháng 9: Thu phân ở bán cầu bắc
 • Ngày 29 tháng 9: Trăng mới

THÁNG 10/2019

 • Ngày 08 tháng 10: Mưa sao băng Thiên Long (Draconid)
 • Ngày 14 tháng 10: Trăng tròn
 • Ngày 20 tháng 10: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía đông
 • Ngày 21, 22 tháng 10: Mưa sao băng Lạp Hộ (Orionid)
 • Ngày 27 tháng 10: Sao Thiên Vương ở vị trí xung đối
 • Ngày 28 tháng 10: Trăng mới

THÁNG 11/2019

 • Ngày 05, 06 tháng 11: Mưa sao băng Kim Ngưu (Taurid)
 • Ngày 11 tháng 11: Sao Thuỷ đi ngang qua Mặt Trời
 • Ngày 12 tháng 11: Trăng tròn
 • Ngày 17, 18 tháng 11: Mưa sao băng Sư Tử (Leonid)
 • Ngày 24 tháng 11 – Giao hội giữa Sao Kim và Sao Mộc
 • Ngày 26 tháng 11: Trăng mới
 • Ngày 28 tháng 11: Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía tây

THÁNG 12/2019

 • Ngày 12 tháng 12: Trăng tròn
 • Ngày 13, 14 tháng 12: Mưa sao băng Song Tử (Geminid)
 • Ngày 21, 22 tháng 12: Mưa sao băng Tiểu Hùng (Ursid)
 • Ngày 22 tháng 12: Đông chí ở bán cầu bắc
 • Ngày 26 tháng 12: Trăng mới
 • Ngày 26 tháng 12: Nhật thực hình khuyên
Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; nghiên cứu viên tại khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).