English below.

Để có thêm thông tin, hoặc để đóng góp ủng hộ, xin vui lòng liên hệ:

Trưởng nhóm VLTV AdminTeam:

  • Th.S. Hiền Phan, Nghiên cứu sinh tại Phòng thí nghiệm APC Paris, Cộng hòa Pháp.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi ghi nhận mọi sự đóng góp ý kiến xây dựng, cũng như mọi sự ủng hộ của cộng đồng để tạo nên một nơi sinh hoạt năng động dành cho lĩnh vực khoa học này tại Việt Nam!


For more information or for donating, please feel free to contact with us:

The leader of VLTV Admin Team:

  • Mr. Hien PHAN, MSc
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We welcome any donation for the best space science activities in Vietnam!

Author: Hien PHAN
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC; giảng viên khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (Đại học Việt Pháp).

Bài viết cùng chuyên mục