HÌNH ẢNH: NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI)

Hình vẽ ở đây minh họa về một thiên hà xa xôi với một chuẩn tinh (quasar) đang hoạt động ở trung tâm của nó. Chuẩn tinh phát ra một lượng năng lượng đặc biệt lớn được tạo ra bởi một lỗ đen siêu khối lượng được cung cấp năng lượng bởi lượng vật chất cực lớn.

Sử dụng các khả năng độc đáo của Kính viễn vọng Không gian Hubble, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng áp suất bức xạ tăng cường từ vùng lân cận của lỗ đen đẩy vật chất ra khỏi trung tâm thiên hà với tốc độ bằng một phần tốc độ ánh sáng.

Các "gió chuẩn tinh" đang đẩy ra lượng vật chất bằng hàng trăm khối lượng Mặt Trời mỗi năm. Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hà khi vật chất này tạo thành các dòng bụi và khí bao quanh.

Tham khảo


Bài viết xem nhiều

Bài viết cùng chuyên mục