Nếu bạn đang đi bộ trong không gian và bạn biết điều đó, hãy giơ tay lên.

Phi hành gia Thomas Pesquet của ESA (trái) và phi hành gia Aki Hoshide của JAXA (phải) đã thực hiện một chuyến đi bộ vào Chủ nhật ngày 12 tháng 9, 2021 để chuẩn bị cho việc nâng cấp bảng điều khiển năng lượng mặt trời của Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Các mảng năng lượng mặt trời mới, được gọi là IROSA (ISS Roll-Out Solar Array), đang dần được lắp đặt trên các mảng hiện có để tăng cường hệ thống điện của Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Thomas và phi hành gia Shane Kimbrough của NASA đã chuẩn bị và lắp đặt hai tấm pin mặt trời IROSA trong 3 lần đi bộ không gian vào hồi tháng Sáu. Các mảng pin Mặt Trời được lấy từ khu vực lưu trữ của chúng bên ngoài Trạm Vũ trụ, và được chuyển từ người này sang người khác đến địa điểm lắp đặt. Ở đó, các mảng cuộn được an toàn, mở ra, kết nối và sau đó bung ra.

Aki và Thomas đã chuẩn bị giàn P4 cho việc lắp đặt IROSA lên đó. Đây là khu vực tương tự như nơi Thomas và Shane đã lắp đặt hai IROSA nhưng gần thân chính của Trạm vũ trụ hơn, trong một khu vực được gọi là kênh 4A. Chỉ có một mảng năng lượng mặt trời mới sẽ được lắp đặt tại đây, trên một chuyến đi bộ ngoài không gian sau đó.

Thomas và Aki đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian của họ trong sáu giờ 54 phút, mang về cho Thomas kỷ lục ESA về thời gian đi bộ ngoài không gian lâu nhất.

Như hình ảnh này cho thấy, Trạm vũ trụ quốc tế là một tàu vũ trụ khổng lồ, phức tạp. Được xây dựng bởi các đối tác quốc tế và đã hoạt động hơn 20 năm nay, tiền đồn duy nhất của con người trong không gian (cho đến nay!) Là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng và cần phải duy trì các chuyến đi bộ ngoài không gian.

Nguồn: ESA, NASA

Tham khảo