Credit: ESO/B. Tafreshi (twanight.org)

Dải Ngân hà tráng lệ của chúng ta đang tỏa sáng trên Đài quan sát La Silla. Kính viễn vọng 3,6 mét của ESO nằm ở phía dưới bên phải khung hình, hiện là căn cứ của "thợ săn ngoại hành tinh" hàng đầu thế giới: Công cụ tìm kiếm hành tinh bằng vận tốc xuyên tâm độ chính xác cao (HARPS), một máy quang phổ có độ chính xác vô song.

Tham khảo