Credit: NASA, ESA, J. DePasquale và E. Wheatley (STScI) và Z. Levay

Ở khoảng cách 2,5 triệu năm ánh sáng, thiên hà xoắn ốc Tiên Nữ (Andromeda) hùng vĩ gần chúng ta đến mức nó xuất hiện như một vệt sáng hình điếu xì gà trên bầu trời mùa thu.

Nếu quầng khí của nó có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nó sẽ có chiều rộng gấp ba lần chiều rộng của Bắc Đẩu - dễ dàng là đặc điểm lớn nhất trên bầu trời ban đêm.

Tham khảo