TÍN DỤNG: NASA

Phi hành gia John Grunsfeld thực hiện công việc trên Kính viễn vọng Không gian Hubble trong lần đi bộ đầu tiên trong số 5 chuyến đi bộ ngoài không gian vào ngày 14 tháng 5 năm 2009, bắt đầu một tuần làm việc trên đài quan sát quỹ đạo.

Grunsfeld, một "cựu chiến binh đi bộ ngoài không gian", có mối quan hệ lâu dài với kính thiên văn, đã tham gia ba lần đi bộ trong Nhiệm vụ Phục vụ số 4.