ESA/Hubble & NASA, B. Nisini; CC BY 4.0

Hình ảnh nổi bật này mô tả một hiện tượng thiên thể tương đối hiếm được gọi là vật thể Herbig-Haro.

Vật thể Herbig – Haro cụ thể này được đặt tên là HH111 và được chụp bởi Máy ảnh rường rộng số 3 (WFC3) của Hubble. Những vật thể ngoạn mục này được hình thành trong những hoàn cảnh rất đặc biệt.

Các ngôi sao mới hình thành thường rất hoạt động, và trong một số trường hợp, chúng phóng ra dòng khí ion chuyển động nhanh rất hẹp - là khí nóng đến mức các phân tử và nguyên tử của nó bị mất điện tử, làm cho khí này mang điện tích cao. Các dòng khí ion hóa sau đó va chạm với các đám mây khí và bụi xung quanh các ngôi sao mới hình thành với tốc độ hàng trăm km/giây. Chính những va chạm năng lượng cao này đã tạo ra các vật thể Herbig-Haro như HH111.

WFC3 chụp ảnh ở bước sóng quang học và hồng ngoại, có nghĩa là nó quan sát các vật thể ở dải bước sóng tương tự như phạm vi mắt người nhìn thấy (quang học) và dải bước sóng dài hơn không thể nhìn thấy (hồng ngoại ). Các vật thể Herbig – Haro thực sự giải phóng nhiều ánh sáng ở dải sóng quang học, nhưng chúng rất khó quan sát vì bụi và khí xung quanh hấp thụ nhiều ánh sáng nhìn thấy này. Do đó, khả năng quan sát của WFC3 ở bước sóng hồng ngoại - nơi các quan sát không bị ảnh hưởng bởi khí và bụi - là yếu tố quan trọng để quan sát các vật thể Herbo – Haro thành công.

Tham khảo