Credit: ESO/P. Horálek

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2019, nhật thực toàn phần đã đi qua Đài quan sát La Silla của ESO ở Chile.

Nhật thực kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, với tổng cộng gần hai phút vào lúc 20:39 UT, và có thể nhìn thấy trên một dải đất hẹp của 2 nước Chile và Argentina.

Để chào đón sự kiện hiếm có này, ESO đã mời 1000 người, bao gồm các chức sắc, học sinh, giới truyền thông, nhà nghiên cứu và công chúng, đến Đài quan sát để quan nhật thực từ vị trí vô cùng độc đáo này.

Tham khảo