Kính viễn vọng không gian Euclid đã được phóng vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 và bắt đầu gửi về những hình ảnh đầu tiên vào ngày 31 tháng 7. Những hình ảnh này cho thấy khả năng của Euclid trong việc tạo ra những hình ảnh thiên văn sắc nét trên một vùng trời rộng lớn.

Ảnh 1. Cụm thiên hà Perseus, bao gồm khoảng 1000 thiên hà ở gần và hơn 100.000 thiên hà khác ở xa hơn.
Ảnh 2. Tinh vân Đầu Ngựa (Barnard 33), một vùng hình thành sao nằm trong chòm sao Orion.
Ảnh 3. “Thiên hà Ẩn” (còn được gọi là IC 342 hoặc Caldwell 5), một thiên hà được cho là giống hệt Ngân Hà của chúng ta.
Ảnh 4. Thiên hà lùn vô định hình NGC 6822. 

Hầu hết các thiên hà trong Vũ trụ sơ khai không có hình xoắn ốc gọn gàng như Ngân Hà của chúng ta, chúng thường có hình dạng bất thường và nhỏ.

Ảnh 5. Cụm sao cầu NGC 6397.

Hiện tại không có kính thiên văn nào khác ngoài Euclid có thể quan sát toàn bộ một cụm sao cầu trong một lần quan sát duy nhất và đồng thời phân biệt được nhiều ngôi sao trong cụm.

Tham khảo

1. Euclid’s first images: the dazzling edge of darkness