Những ngôi sao nhiều màu sắc này thuộc cụm sao NGC 6717, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble (NASA/ESA), nằm cách Trái đất hơn 20.000 năm ánh sáng trong chòm sao Cung Thủ.

NGC 6717 là một cụm sao cầu, một tập hợp gần giống hình cầu của các ngôi sao liên kết chặt chẽ với nhau bởi lực hấp dẫn. Các cụm sao cầu chứa nhiều ngôi sao ở trung tâm hơn so với rìa ngoài, như hình ảnh này thể hiện; vùng rìa thưa thớt của NGC 6717 hoàn toàn trái ngược với vùng trung tâm tập hợp các ngôi sao lấp lánh.

Trung tâm của hình ảnh cũng có một số ngôi sao không thuộc cụm sao này nằm xen kẽ phía trước. Các ngôi sao sáng ở tiền cảnh gần Trái Đất hơn được bao quanh bởi các gai nhiễu xạ chéo hình thành do ánh sáng sao tương tác với các cấu trúc hỗ trợ gương thứ cấp của Hubble.

Khu vực bầu trời đêm của chòm sao Cung Thủ cũng bao gồm phần trung tâm của Dải Ngân Hà, nơi chứa đầy khí và bụi hấp thụ ánh sáng. Sự hấp thụ ánh sáng này - mà các nhà thiên văn gọi là sự dập tắt - khiến việc nghiên cứu các cụm sao cầu gần trung tâm Thiên hà trở thành một nỗ lực đầy thử thách. Để xác định các thuộc tính của NGC 6717, các nhà thiên văn học đã dựa vào sự kết hợp giữa Máy ảnh trường rộng số 3 và Máy ảnh Nâng cao dành cho Khảo sát của Hubble.

Image Credit: ESA/Hubble and NASA, A. Sarajedini; CC BY 4.0