© chứa dữ liệu Copernicus Sentinel đã sửa đổi (2021), được xử lý bởi ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Nhiệm vụ Copernicus Sentinel-2 cho chúng ta thấy quang cảnh đầy mây của núi lửa Cumbre Vieja trên đảo Canary, La Palma, Tây Ban Nha. Núi lửa bắt đầu phun trào vào ngày 19 tháng 9 sau nhiều ngày rung chuyển nhỏ.

Hình ảnh được chụp vào ngày 20 tháng 9 đã được xử lý bằng dải sóng ngắn-hồng ngoại của sứ mệnh để hiển thị hoạt động đang diễn ra trong núi lửa.

Dịch vụ lập bản đồ khẩn cấp Copernicus đã được kích hoạt. Dịch vụ này sử dụng các quan sát vệ tinh để giúp các cơ quan bảo vệ dân sự và cộng đồng nhân đạo quốc tế ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong các trường hợp thiên tai.

Tham khảo