TÍN DỤNG: KHOA HỌC: NASA, ESA, Michael H. Wong (UC Berkeley)

Bằng cách phân tích các hình ảnh được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA từ năm 2009 đến năm 2020, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tốc độ gió trung bình ngay trong ranh giới của Vết đỏ Lớn, được minh họa bởi vòng tròn màu xanh lá cây bên ngoài, đã tăng lên 8% từ năm 2009 đến năm 2020. và vượt quá 400 dặm một giờ (gần 650 km/h). 

Ngược lại, những cơn gió gần vùng trong cùng của cơn bão, được minh họa bởi một vòng màu xanh lá cây nhỏ hơn, đang di chuyển chậm hơn đáng kể. Cả hai đều chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.