Hai trận mưa sao băng Thiên Long và Lạp Hộ sẽ thắp sáng bầu trời đêm tháng 10. Chòm sao Phi Mã và Thiên hà Tiên Nữ là các đối tượng quan sát đáng chú ý.

5 hành tinh Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ xuất hiện trên bầu trời đêm tháng 9/2018. Các chòm sao tiêu biểu có liên quan đến nước là Bảo Bình và Ma Kết.

Năm hành tinh ngũ hành Kim - Mộc - Thổ - Thuỷ - Hoả sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm tháng Tám. Mưa sao băng Anh Tiên là sự kiện được mong chờ. 

Nguyệt thực toàn phần đêm 27, rạng sáng 28/07/2018 là sự kiên đáng chú ý và được mong chờ nhất tháng này.

Các hành tinh Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hoả; các chòm sao Mục Phu, Bắc Miện, Vũ Tiên, Thiên Long; các cụm sao M13, M92 là các tiêu điểm của Bầu trời đêm tháng 06/2018.

Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 8/2018: Trăng mới, nhật thực một phần, mưa sao băng Anh Tiên (Perseid), Sao Kim, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại, trăng tròn.

Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trong tháng 7/2018: Sao Thủy và Sao Hỏa ở vị trí ly giác cực đại, trăng mới, nhật thực một phần, nguyệt thực một phần, trăng tròn.