Cả 5 hành tinh ngũ hành đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm. Các chòm sao Bọ Cạp và Cung Thủ đại diện cho tháng 7. Các vật thể sâu đáng chú ý gồm các cụm sao M4 và M22, các tinh vân Lagoon, Trifid, Omega. Mưa sao băng Delta Aquarid sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Tháng này có 2 lần trăng thượng huyền. Cả 5 hành tinh đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời. Xử Nữ, Tóc Tiên, và Lạp Khuyển là các chòm sao nổi bật của tháng 5. Mưa sao băng Bảo Bình Eta sẽ là sự kiện được chú ý nhất.

Bầu trời đêm mùa xuân kỳ thú với các chòm sao đặc trưng là Đại Hùng và Sư Tử. Các hành tình gồm có Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, và Sao Hỏa. Đáng chú ý trong tháng này là trận mưa sao băng Thiên Cầm.