Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hỏa tiếp tục xuất hiện trên bầu trời đêm. Các chòm sao Song Ngư, Bạch Dương và Tam giác đại diện cho tháng này. Mưa sao băng Sư Tử thắp sáng bầu trời đêm tháng 11.

4 hành tinh Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Kim, các chòm sao Phi Mã và Tiên Nữ, thiên hà Andromeda và mưa sao băng Lạp Hộ (Orionids) thắp sáng bầu trời đêm tháng 10-2020.

Sao Mộc, Sao Thổ, và Sao Hỏa sẽ là điểm nhấn trên bầu trời buổi tối. Bảo Bình và Ma Kết là hai chòm sao đại diện cho tháng này. Thu phân năm nay rơi vào ngày 23-9.

Các chòm sao Thiên Cầm, Thiên Nga, Thiên Ưng và Hồ Ly, cùng với Tam Giác Mùa Hè, đại diện cho bầu trời đêm tháng này. Các hành tinh quan sát được gồm có Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Mộc, và Sao Kim. Mưa sao băng Anh Tiên rơi vào thời điểm trăng hạ huyền.

Cả 5 hành tinh ngũ hành đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời đêm. Các chòm sao Bọ Cạp và Cung Thủ đại diện cho tháng 7. Các vật thể sâu đáng chú ý gồm các cụm sao M4 và M22, các tinh vân Lagoon, Trifid, Omega. Mưa sao băng Delta Aquarid sẽ diễn ra vào cuối tháng.

Sự kiện nhật thực một phần diễn ra vào đúng ngày Hạ chí sẽ là điểm nhấn không thể bỏ lỡ đối với các tín đồ thiên văn học.

Tháng này có 2 lần trăng thượng huyền. Cả 5 hành tinh đều lần lượt xuất hiện trên bầu trời. Xử Nữ, Tóc Tiên, và Lạp Khuyển là các chòm sao nổi bật của tháng 5. Mưa sao băng Bảo Bình Eta sẽ là sự kiện được chú ý nhất.

Bầu trời đêm mùa xuân kỳ thú với các chòm sao đặc trưng là Đại Hùng và Sư Tử. Các hành tình gồm có Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thổ, và Sao Hỏa. Đáng chú ý trong tháng này là trận mưa sao băng Thiên Cầm.

Sự hiện diện của cả 5 hành tinh Kim - Mộc - Thổ - Thủy - Hỏa trên bầu trời sẽ là tâm điểm của tháng 03/2020.

Cả 5 hành tinh Kim - Mộc - Thủy - Thổ - Hỏa đều lần lượt xuất hiện. Các chòm sao có Thợ Săn và Đại Khuyển, các vật thể sâu có tinh vân Orion và cụm sao M41.

Tháng 01/2020 sẽ có tâm điểm là trận mưa sao băng Thước Tứ Phân và nguyệt thực nửa tối. Các chòm sao gồm có Thợ Săn, Ngự Phu, và Kim Ngưu.

Nhật thực một phần quan sát được tại Việt Nam chắc chắn sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ. Bên cạnh đấy, tháng 12 còn có 2 trận mưa sao băng Song Tử và Tiểu Hùng.