Bầu trời đêm tháng 01/2016 nổi bật với trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mang tên Quadrantids. Các chòm sao nổi bật của tháng này gồm Ngự Phu, Kim Ngưu.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 09/2015.

Mưa sao băng Perseid luôn luôn là một sự kiện được chờ đợi của bầu trời đêm tháng Tám. Hãy cùng thưởng thức sự kiện tuyệt vời này các bạn nhé!

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh cùng các sự kiện thiên văn học đáng chú ý của bầu trời đêm tháng 6/2015.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học của bầu trời đêm tháng 04/2015.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 03/2015. Các hành tinh: Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Mộc. Các chòm sao Song Tử, Cự Giải. Các cụm sao M35, Tổ Ong. Sự kiện: Nhật thực toàn phần.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu thẳm, các hành tinh, và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 02/2015: Các hành tinh: Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ. Các chòm sao Orion, Chó Lớn. Các ngôi sao Betegeuse, Rigel, Sirius. Các cụm sao Trapezium, M41. Các tinh vân của chòm sao Orion...

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 01/2015.