Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 03/2015. Các hành tinh: Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thổ, Sao Mộc. Các chòm sao Song Tử, Cự Giải. Các cụm sao M35, Tổ Ong. Sự kiện: Nhật thực toàn phần.

Hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu thẳm, các hành tinh, và các sự kiện thiên văn học trên bầu trời đêm tháng 02/2015: Các hành tinh: Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ. Các chòm sao Orion, Chó Lớn. Các ngôi sao Betegeuse, Rigel, Sirius. Các cụm sao Trapezium, M41. Các tinh vân của chòm sao Orion...