Trong tháng bảy này diễn ra lần nhật thực toàn phần dài nhất của thế kỷ 21. Vào ngày 22/7, bóng của Mặt trăng sẽ trải dài qua Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Bình Dương với độ bao phủ toàn phần.

Ngày càng lúc càng dài ra kể từ ngày Đông Chí, qua Xuân Phân và đến Hạ Chí. Hạ Chí là ngày dài nhất trong năm, báo hiệu mùa hè đang đến. Vào ngày 21/6, Mặt trời chạm đến điểm cực nam và cũng là vị trí cao nhất trên bầu trời.

Từ 16/4 đến 25/4 hãy đón xem trận mưa sao băng Lyrid trên cao bầu trời đêm không trăng ở hướng đông sau 10h tối giờ địa phương.Màn trình diễn này được mong đợi có khoảng 12 đến 18 ngôi sao băng sáng và nhanh trong một giờ.