Mọi người thường thấy Ánh Đất ở pha trăng non khi Mặt Trăng có hình lưỡi liềm, phần tối của đĩa Mặt Trăng thường nhìn thấy lờ mờ. Điều đó là do phần này được ánh sáng phản chiếu của Trái Đất làm sáng lên và ánh sáng lờ mờ của phần tối của đĩa Mặt Trăng đó được gọi là Ánh Đất và có màu tro.

Nhật thực đã gây ra nỗi sợ hãi, cảm hứng tò mò, và từng có mối liên hệ với các thần thoại, huyền thoại và cả mê tín trong suốt lịch sử. Ngay cả ngày nay, Nhật thực vẫn được coi là ám chỉ điềm xấu trong nhiều nền văn hóa.