Tháng tư - Mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrid)

Dự đoán cực đại: 22/23 tháng 4 năm 2022

Thời gian diễn ra: 15 tháng 4 đến 29 tháng 4

Tâm điểm: Chòm sao Thiên Cầm Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào rạng sáng

Pha Mặt Trăng: Năm 2022, pha Hạ Huyền rơi vào 18:56  ngày 23 tháng 4,vậy nên trước bình minh là thời điểm bầu trời có sự lấn át của ánh sáng Trăng. 

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 10 đến 15 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng năm - Mưa sao băng Eta Bảo Bình (Eta Aquariids)

Dự đoán cực đại: 6 tháng 5 năm 2022

Thời gian diễn ra: 15 tháng 4 đến 27 tháng 5

Tâm điểm: Chòm sao bảo Bình Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào rạng sáng

Pha Mặt Trăng: Năm 2022, pha Thượng Huyền rơi vào 7:21  ngày 9 tháng 5,vậy nên Mặt Trăng sẽ ở trạng thái lưỡi liềm vào sáng các ngày 5,6 tháng 5, điều này đồng nghĩa bầu trời thời điểm quan sát mưa sao băng cực đại sẽ hông có sự xuất hiện của Mặt Trăng

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 10 đến 20 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Cuối tháng bảy đầu tháng tám - Mưa sao băng Delta Bảo Bình (Delta Aquariids)

Dự đoán cực đại: 29 tháng 7 năm 2022

Thời gian diễn ra: Cuối tháng bảy đến đầu tháng 8, từ nửa đêm đến rạng sáng

Tâm điểm: Chòm sao Bảo Bình Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào 2 giờ sáng và thấp dưới đường trân trời lúc rạng sáng

Pha Mặt Trăng: Năm 2022, pha Trăng Mới rơi vào 00:55  ngày 29 tháng 7, và Trăng Tròn rơi vào 8:36 ngày 12 tháng 8. Hãy tận dụng những buổi đêm không có Trăng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 để ngắm Delta Aquariids (và Perseids).

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 15 đến 20 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng 8 - Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids)

Dự đoán cực đại: 13 tháng 8 năm 2022

Thời gian diễn ra: 14 tháng 7 đến 1 tháng 9

Tâm điểm: Chòm sao Anh Tiên Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào rạng sáng

Pha Mặt Trăng: Năm 2022, Trăng Tròn rơi vào 8:36 ngày 12 tháng 8. Mặt Trăng sẽ phần lớn che khuất các vệt sao băng Perseid vào năm 2022. Hãy tận dụng những buổi sáng không có trăng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 để xem Perseids (và Delta Aquariids) 

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 90 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng 10 - Mưa sao băng Thiên Long (Draconids)

Dự đoán cực đại: 9 tháng 10 năm 2022

Thời gian diễn ra: 6 tháng 10 đến 10 tháng 10

Tâm điểm: Chòm sao Thiên Long Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào rạng sáng 

Pha Mặt Trăng: Trăng Tròn rơi vào ngày 9 tháng 10, Mặt Trăng sẽ nhấn chìm hầu hết các vệt sao băng Draconid khỏi tầm nhìn

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Cuối tháng 10 - Mưa sao băng Lạp Hộ (Orionids)

Dự đoán cực đại: 21 tháng 10 năm 2022

Thời gian diễn ra: 20,21 tháng 10

Tâm điểm: Chòm sao Lạp Hộ, các vệt sao băng có thể quan sát được trước nửa đêm, lên cao nhất vào 2 giờ sáng 

Pha Mặt Trăng: Trăng non rơi vào ngày 25 tháng 10, vì vậy thời gian cực điểm của Orionids sẽ không quá sáng và bạn thậm chí có thể thưởng thức Trăng lưỡi liềm khi quan sát mưa sao băng này.

Điều kiện quan sát: Dưới bầu trời tối không có mặt trăng, Orionids thể hiện tối đa khoảng 10 đến 20 sao băng mỗi giờ.

 

Đầu tháng 11 - Mưa sao băng Kim Ngưu (Taurids)

Dự đoán cực đại: Mưa sao băng Nam Kim Ngưu: 5 tháng 11 năm 2022

                               Mưa sao băng Bắc Kim Ngưu: 12 tháng 11 năm 2022

Thời gian diễn ra: Mưa sao băng Nam Kim Ngưu: 10 tháng 9 đến 20 tháng 11 năm 2022

                               Mưa sao băng Bắc Kim Ngưu: 20 tháng 10 đến 10 tháng 12 năm 2022

 Tâm điểm: Chòm sao Kim Ngưu, các vệt sao băng có thể quan sát được từ chiều tối và lên cao nhất lúc nửa đêm.

Pha Mặt Trăng: Trăng non rơi vào ngày 25 tháng 10, vì vậy thời gian cực điểm của Taurids sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng Trăng

Điều kiện quan sát: Dưới bầu trời tối không có mặt trăng, Orionids thể hiện tối đa khoảng 5 đến 10 sao băng mỗi giờ.

 

Giữa tháng 11 - Mưa sao băng Sư Tử (Leonids)

Dự đoán cực đại: 18 tháng 11 năm 2022

Thời gian diễn ra: 6 tháng 11 đến 30 tháng 11

Tâm điểm: Chòm sao Sư Tử Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào rạng sáng, trước khi Mặt Trời mọc.

Pha Mặt Trăng: Trăng Hạ Huyền cuối tháng rơi vào ngày 16 tháng 11, vì vậy, sẽ có một khoảng thời gian khá tốt khi chòm  Sư Tử bắt đầu mọc ngay trước nửa đêm, cho đến khi trăng lưỡi liềm mỏng dần mọc lên.

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 10 đến 15 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng 12 - Mưa sao băng Song Tử (Geminids)

Dự đoán cực đại: 14 tháng 12 năm 2022

Thời gian diễn ra: 4 đến 17 tháng 12

Tâm điểm: Chòm sao Song Tử Mọc lên từ trước nửa đêm, lên cao nhất vào 2 giờ sáng

Pha Mặt Trăng: Trăng lưỡi liềm đầu tháng rơi vào ngày 16 tháng 12, vậy nên ánh sáng trăng sẽ lấn át bầu trời và ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của trận mưa sao băng, tuy nhiên Geminids là trận mưa sao băng lớn nhất năm nên dù có bị ảnh hưởng bởi ánh Trăng thì đây vẫn là trận mưa sao băng đáng chờ đợi.

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 120 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng 12 - Mưa sao băng Tiểu Hùng (Ursids)

Dự đoán cực đại: 22 tháng 12 năm 2022

Thời gian diễn ra: 13 đến 24 tháng 12

Tâm điểm: Chòm sao Tiểu Hùng

Pha Mặt Trăng:  Trăng tàn cuối tháng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mưa sao băng này

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ.

 

Tháng 1 năm 2023 - Mưa sao băng Thước Phần Tư (Quadrantids)

Dự đoán cực đại: 4 tháng 1 năm 2023

Thời gian diễn ra: 12 tháng 12 năm 2022 đến 12 tháng 1 năm 2023

Tâm điểm: Phía Bắc - Đông Bắc sau nửa đêm và cao nhất vào rạng sáng.

Pha Mặt Trăng: Trăng Tròn rơi vào ngày 6 tháng 1 nên sẽ che lấp hầu hết các vệt sao băng của trận này.

Điều kiện quan sát: Nơi bầu trời tối, ít ảnh hưởng bởi ánh Trăng, ánh sáng nhân tạo, bạn sẽ quan sát được khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.