Vào tối ngày 23 - 24 tháng Năm, 2014 - nếu dự đoán là chính xác - Trái Đất có thể hứng nhiều tàn dư để lại từ sao chổi 209P/LINEAR, kết quả có thể là khai sinh một trận mưa sao băng mới!

Liệu nó có thể là một cơn bão sao băng?

Sao chổi ISON sẽ xuất hiện trên bầu trời cuối năm nay. Trong khi rất khó để đoán được ISON sẽ đạt đến độ sáng như thế nào, thì một số nhà thiên văn học nói rằng nó có thể sáng tương đương với độ sáng của trăng tròn, thậm chí có thể nhìn thấy được vào ban ngày.
Cập nhật: Vị trí hiện tại của ISON (tính đến ngày 11/11/2013): Bên trong quỹ đạo của Sao Kim. Khoảng cách so với Mặt Trời: 0.7 AU.