English below.

VLTV là một dự án xây dựng website phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng yêu thiên văn, vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ cả nước. Dự án VLTV bao gồm một trang web tại địa chỉ http://vatlythienvan.com và một facebook fanpage Vật Lý Thiên Văn. Hệ thống tên miền và hosting lưu trữ được quyên góp bởi các cá nhân yêu khoa học cả nước.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

Mục đích của VLTV là tập hợp những nhà khoa học trẻ, những bạn sinh viên đang học tập trong lĩnh vực này lại với nhau thành một nhóm gọi là VLTV Admin Team, với nhiệm vụ viết bài, dịch bài và đăng tin về các sự kiện, hoạt động liên quan đang diễn ra trong cả nước, mang lại những thông tin thú vị và bổ ích cho cộng đồng và giúp cho những người yêu thiên văn, vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ cả nước tiếp cận với những hoạt động khoa học mang tính chuyên sâu, tạo thành cầu nối giữa những niềm đam mê, yêu thích với các hoạt động khoa học thực thụ.

Phương châm của VLTV là “Chia sẻ niềm đam mê”. Với niềm đam mê to lớn dành cho Thiên văn học, vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ của mỗi thành viên VLTV Admin Team, họ sẽ lan tỏa sự hứng khởi của mình đến với cộng đồng cả nước thông qua những bài viết chất lượng, những thông tin kịp thời và bổ ích. VLTV đồng thời cũng là cầu nối để cho tất cả những ai có cùng niềm đam mê chia sẻ với nhau. Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, VLTV kỳ vọng sẽ lớn mạnh và trở thành bạn đồng hành của tất cả những ai yêu thiên văn, vật lý thiên văn và công nghệ vũ trụ.

Nào, hãy cùng VLTV bắt đầu chia sẻ niềm đam mê của bạn với cộng đồng!

VLTV Admin Team


VLTV is a non-profit website project for Vietnamese people who interested in astronomy, astrophysic, cosmology and space science. The VLTV project is included a website at http://vatlythienvan.com and a Facebook Fanpage named Vật Lý Thiên Văn. The website domain and hosting is donated by many Vietnamese people.

Vật lý Thiên văn - vatlythienvan.com

The aim of VLTV project is to connect young scientists, students who studying these fields and grouping into a team named VLTV Admin Team. They will inspire their passion to everyone by good articles, news and holding events. VLTV project is also a bridge connecting people together. With this purpose, we hope that this project will be a good friend for every Vietnamese people who love science.

Our slogan is: "Inspiring passions!". Let share your passion with people!

VLTV Admin Team.


Bài viết xem nhiều

Bài viết cùng chuyên mục