Ngày 19/5/2007 HAAC chính thức ra đời từ một nhóm các thành viên yêu thích thiên văn với mong muốn có nơi để tập hợp giao lưu và chia sẻ kiến thức lẫn nhau, với quy mô và tổ chức chặt chẽ chứ không chỉ là một vài nhóm nhỏ lẻ.