Dưới đây là đoạn Video Clip chứa hình ảnh của USTH Space Day 2013.

Dưới đây là khung chương trình chi tiết của USTH Space Day 2013.

Nối tiếp thành công của năm 2012, Ban tổ chức (BTC) chương trình USTH SPACE DAY tiếp tục lên kế hoạch cho chương trình năm 2013 với nhiều nội dung mới cùng khả năng tổ chức chuyên nghiệp hơn. Thời gian tổ chức chương trình được ấn định vào ngày 05/10/2013, cùng lúc với sự kiện Tuần lễ Không gian Quốc tế (World Space Week – từ ngày 04 – 10/10/2013) do Liên Hợp Quốc phát động.