Ngày 19/10/2014 vừa qua, chương trình giao lưu khoa học vũ trụ USTH Space Day 2014 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Danh sách liên hệ của các thành viên Ban tổ chức chương trình USTH Space Day 2014.