Trước thời gian Planck, vật lý lượng tử và lý thuyết hấp dẫn không tương thích với nhau, cụ thể là kiến thức hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích điều gì đã xảy ra tại điều kiện nhiệt độ cao và mật độ đậm đặc đó.

Chúng ta chưa biết. Chúng ta đang tìm kiếm họ. Đó là lý do vào tháng 4 năm nay (2014) sẽ có một hội nghị quốc tế về Khoa học Ngoại hành tinh tại ICISE (Quy Nhơn).

Chương trình Radio Thiên văn với chủ đề "Sự tích ngôi sao Giáng Sinh" được thu âm và phát trên trang web của CLB Thiên văn Bách khoa (hiện nay là CLB Thiên văn Đà Nẵng) ngày 21 - 12 - 2008.