Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Guillaume Patanchon, APC, University Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Ba 17/01/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Cosmology & the Cosmic Microwave Background emission"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof. Guillaume Patanchon, APC, University Paris Diderot, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Tuesday 17/01/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Cosmology & the Cosmic Microwave Background emission"

- The talk is given in English.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)