[USTH SPACE TALK] (English below)

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Sonia Fornasier, Đại học Paris 7, Pháp.

- Thời gian: 17:15 – 18:15, thứ Tư 21/12/2016

- Địa điểm: Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Highlights from the ESA Rosetta mission"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof.Sonia Fornasier, Univ. of Paris 7, France.

- Time: 17:15 - 18:15, Wednesday 21/12/2016

- Venue: Room 605, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Highlights from the ESA Rosetta mission"

- The talk is given in English.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)