Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của tiến sĩ Virginie Griseri, Đại học Paul Sabatier, Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Năm 16/03/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Investigation on the effect of electronic irradiation on dielectric materials used in space environment"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof. Virginie Griseri, Paul Sabatier University, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Thursday 16/03/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH),  Education and Services Building, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Investigation on the effect of electronic irradiation on dielectric materials used in space environment"

- The talk is given in English.

-All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)