Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Jean-Paul Rudant, Đại học Paris-Est Marne-La-Valeé, Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Tư 01/03/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Radar Remote sensing:Evolution since 1991 (SAR ERS ,C band VV polar)  until today with polarimetric sensors (in C and L band)What prospects for the future?"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof. Jean-Paul Rudant, University Paris-Est Marne-la-Vallee, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Wednesday 01/03/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH),  Education and Services Building, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Radar Remote sensing:Evolution since 1991 (SAR ERS ,C band VV polar)  until today with polarimetric sensors (in C and L band)What prospects for the future?"

- The talk is given in English.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)