Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của tiến sĩ Pierre-Louis Frison, Đại học Paris-Est Marne-la-Vallee, Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Ba 21/02/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Radar remote sensing for Earth surfaces monitoring"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Dr. Pierre-Louis Frison, Universite Paris-Est Marne-la-Vallee, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Tuesday 21/02/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH),  Education and Services Building, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Radar remote sensing for Earth surfaces monitoring"

- The talk is given in English.

-All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)