Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Trung tâm Vệ tinh Quốc Gia Việt Nam. 

- Thời gian: 17:15 – 18:15, thứ Hai 23/01/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: "Recent Space programs in Vietnam National Satellite Center"

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh và tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Dr. Le Xuan Huy, Vietnam National Satellite Center. 

- Time: 17:15 - 18:15, Monday 23/01/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: "Recent Space programs in Vietnam National Satellite Center"

- The talk is given in both English and Vietnamese.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)