[USTH SPACE TALK] (English below)

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của giáo sư Masatoshi OHISI, Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản. 

- Thời gian: 17:15 – 18:15, thứ Ba 06/12/2016

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'Sensitive Observations on CH2NH and CH3NH2 - Precursors to Glycine'

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by Prof.Masatoshi OHISI, National Astronomical Observatory of Japan, Japan.

- Time: 17:15 - 18:15, Tuesday 06/12/2016

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet street, Hanoi.

- Title: 'Sensitive Observations on CH2NH and CH3NH2 - Precursors to Glycine'

- The talk is given in English.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)