[USTH SPACE TALK] (English below)

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của Nghiên cứu sinh BÙI Văn Tuấn, APC, Đại học Paris 7, Pháp.

- Thời gian: 17:30 – 18:30, thứ Sáu 21/07/2017

- Địa điểm: Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

- Chủ đề: 'Study of the large-scale structure of the universe using galaxy clusters'.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt.

-Vào cửa tự do

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

The Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi wishes to notify and invite you to the seminar given by PhD student BÙI Văn Tuấn, APC, Université Paris 7, France.

- Time: 17:30 - 18:30, Friday 21/07/2017

- Venue: Room 703, University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Building Training and Services, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi.

- Title: 'Study of the large-scale structure of the universe using galaxy clusters'.

- The talk is given in English and Vietnamese.

- All those interested are welcome!

Nguồn: Khoa Vũ trụ Hàng Không - USTH (www.facebook.com/Space.USTH/)