Trường hè với chủ đề "Ứng dụng viễn thám trong nguyên cứu ngập lụt, lũ lụt và đất ngập nước" sẽ diễn ra tại trung tâm ICISE, Quy Nhơn, Việt Nam từ ngày 08 đến 14 tháng 9 năm 2019

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 6 (6th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 5 (5th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Lớp học Đồ Sơn, một sự kiện được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và tham gia của các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) chủ trì tổ chức lớp học Đồ Sơn lần thứ 16 với chủ đề: “Giám sát môi trường từ không gian”.