Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 6 (6th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Lớp học vật lý thiên văn lần thứ 5 (5th VSOA) sẽ được tổ chức từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Lớp học Đồ Sơn, một sự kiện được tổ chức thường niên suốt 15 năm qua, đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và tham gia của các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (VNSC) chủ trì tổ chức lớp học Đồ Sơn lần thứ 16 với chủ đề: “Giám sát môi trường từ không gian”.

IWTCP-2 là một hoạt động của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam (VTPS) tổ chức với Hội nghị toàn quốc về Vật lý lý thuyết lần thứ 39 (NCTP - 39). Chương trình IWTCP -2 sẽ bao gồm các bài nói thú vị và hiệu quả được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Nội dung của lớp học bao gồm: Neutrino physics, Higgs physics, CP violation, Supersymmetry, Nuclear structure and nuclear reactions, Nuclear theory for astrophysics, Inflation, Dark matter and dark energy, Cosmic rays.