Tại Đà Nẵng, nhật thực bắt đầu lúc 7h13' sáng 22/7, cực đại lúc 8h15' với độ che lấp lên đến 46%. CLB Thiên văn Bách khoa - PAC Sẽ tổ chức ngắm nhật thực ngày 22/7/2009 sắp tới tại bãi biển Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng). Buổi quan sát bắt đầu lúc 7h00.