Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự tham gia của Việt Nam trong cộng đồng thiên văn học thế giới thông qua các nghiên cứu, đào tạo, và các hoạt động ngoại khóa. Nhiều nhóm nghiên cứu thiên văn học đã được thành lập và nhiều nhà vật lý thiên văn đang được đào tạo tại Việt Nam. Các dự án quốc tế lớn đã mở cửa để cộng đồng thiên văn học Việt Nam tham gia vào.

Trong buổi nói chuyện này, tôi sẽ thảo luận về những cơ hội tiềm năng cho cộng đồng thiên văn học Việt Nam trong vòng 20 năm tới, đặc biệt tập trung vào thiên văn học quan sát. Đây là chủ đề nghiên cứu chính của cộng đồng thiên văn học Việt Nam thời gian gần đây, với sự góp mặt của các đài quan sát mặt đất và không gian hiện đại nhất, chẳng hạn như ALMA, Herschel, PdBI, JCMT, mạng lưới VLBI và các chương trình không gian đang ở giai đoạn đầu như MILIMETRON, SPICA.

20 năm tới đây cũng đồng thời là cơ hội cho các nhà thiên văn học Việt Nam tích cực tham gia vào các mạng lưới nghiên cứu thiên văn học ở khu vực như East Asian Core Observatories Association (EACOA).

Người trình bày / Speaker

- TS. Nguyễn Lương Quang (National Astronomical Observatory of Japan)

Thời gian / Time

- Từ 17h00, Thứ tư 11/03/2015 / From 17h00, Wednesday 11 March 2015

Địa điểm / Venue

- Phòng 603, tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
R. 603, Bldg. Educiation and Service, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi

Chương trình vào cửa tự do.

Trân trọng kính mời!
All those interested are welcome to attend!