Khoa Vũ trụ và Ứng dụng, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) trân trọng giới thiệu Seminar của Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Ngô Đức Thành (trường ĐH Khoa học tự nhiên) với hai đề tài như sau:

1. Dự báo khí hậu ở VN và Đông Nam Á dựa trên các mô hình khí hậu khu vực

Tóm tắt: Những thông tin đáng tin cậy về điều kiện khí hậu tương lai cho các địa điểm khu vực cụ thể theo các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau là rất quan trọng để các bên liên quan, các nhà hoạch định và các tổ chức xã hội khác. Các dự báo khí hậu là đặc biệt cần thiết đối với Việt Nam và khu vực lân cận trong việc chuẩn bị và thích ứng vì đây là khu vực dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu. Bài thuyết trình này sẽ tập trung vào các hoạt động giảm thiểu tác động khí hậu khu vực hiện nay tại Việt Nam và tại khu vực Đông nam Á.

2. Hiệu chỉnh hằng tháng dữ liệu vệ tinh GSMaP lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn sử dụng mạng lưới neural nhân tạo

Tóm tắt: Hiệu suất của dữ liệu vệ tinh bản đồ lượng mưa toàn cầu GSMaP_MVK, phiên bản 5.222.1 lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ở miền trung Việt Nam đã được kiểm tra hằng tháng, so sánh với lượng mưa đo được tại 8 trạm khí tượng khác nhau và mạng lưới sản phẩm từ dữ liệu quan trắc lượng mưa Đông Nam Á (APHRODITE, V1003R1). Một phương pháp hiệu chỉnh sử dụng một mạng lưới Neural nhân tạo đã được thực hiện đối với lượng mưa của GSMaP trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Việc xác nhận cho thấy phương pháp hiệu chỉnh dựa trên mạng lưới neural nhân tạo cải thiện đáng kể chất lượng dữ liệu GSMaP theo mối tương quan không gian, biên độ mưa, và hệ số Nash–Sutcliffe đối với cả hai giai đoạn riêng biệt: 2001 - 2005 và 2006 - 2007.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Người trình bày / Speaker

Assoc.Prof. Ngô Đức Thành, Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography,
Hanoi University of Science

Thời gian / Time

Từ 17h00, Thứ năm 02/4/2015 / From 17h00, Thursday 2nd April 2015

Địa điểm / Venue

Phòng 603, tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
R. 603, Bldg. Education and Service, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi

Trân trọng kính mời!

All those interested are welcome to attend!