Việc tìm kiếm các hệ hành tinh khác ngoài Hệ Mặt Trời là chủ đề của một cuộc tìm kiếm ngày càng mãnh liệt và đang mang lại nhiều thành công. Nhiệm vụ này là thách thức của chúng ta, những tiến bộ này cho phép chúng ta hiểu một số cơ chế của sự hình thành và phát triển của các hệ hành tinh này. Nhìn xa hơn, việc tìm kiếm các ngoại hành tinh này có thể bao gồm cả các yếu tố liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê! http://vatlythienvan.com

Việc tìm kiếm này đã bắt đầy mang lại các kết quả đầu tiên từ cách đây 18 năm, được thực hiện thông qua nhiều phương pháp và công cụ khác nhau. GS. Daniel Rouan sẽ giới thiệu tổng quan về các phương pháp, những ưu điểm và hạn chế của mỗi phương pháp và các kết của hiện tại của chúng. với gần 1900 ngoại hành tinh đã được xác định, biểu hiện một loạt các thuộc tính, đôi khi gây kinh ngạc; dù vậy chúng ta có thể bắt đầu thiết lập những quy luật chung về các ngoại hành tinh này như chu kỳ, khối lượng, bán kính, nhiệt độ, và thậm chí là khả năng hỗ trợ sự sống.

Phần cuối buổi nói chuyện sẽ là triển vọng của các dự án không gian và mặt đất đáng chú ý hiện nay.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê! http://vatlythienvan.com

Chủ trì

GS.. Daniel Rouan

  • Nghiên cứu viên cấp cao tại CNRS
  • Nhà khoa học cao cấp tại Đài Thiên Văn Paris, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không gian và Thiết bị Vật lý Thiên văn (LESIA)

Thời gian

  • 17:00 - 19:00, Thứ Năm, ngày 11/12/2014.

Địa điểm

  • Phòng 601, tòa nhà USTH, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình vào cửa tự do.