Phòng thí nghiệm Phản lực JPL của NASA và Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ vừa gia hạn hợp tác dữ liệu lớn nhằm nỗ lực tìm kiếm giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả chẩn đoán sớm căn bệnh ung thư hoặc nguy cơ ung thư.