Cụm thiên hà Perseus là một trong những cụm thiên hà lớn nhất và gần nhất với Trái Đất, nằm cách khoảng 240 triệu năm ánh sáng. Mới đây, kính viễn vọng Euclid của ESA (Cơ quan Không gian Châu Âu) đã chụp được những hình ảnh chi tiết nhất về cụm thiên hà này.

Những hình ảnh này cho thấy sức mạnh của kính viễn vọng Euclid trong việc nhìn thấy những thiên hà mờ nhạt, nằm cách xa Trái Đất đến nỗi ánh sáng của chúng mất hàng tỷ năm để đến với chúng ta.

Bằng cách nghiên cứu phân bố và hình dạng của những thiên hà này, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về cách vật chất tối hình thành vũ trụ. Đây cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy vật chất tối đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các cụm thiên hà hay nói cách khác thì các nhà thiên văn học đã chứng minh rằng các cụm thiên hà như Perseus chỉ có thể hình thành nếu vật chất tối có mặt trong Vũ trụ.

Hình 1. Cụm thiên hà Perseus được chụp lại bởi kính viễn vọng Euclid. Ảnh: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA
Hình 1. Cụm thiên hà Perseus được chụp lại bởi kính viễn vọng Euclid. Ảnh: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

Tham khảo

  1. Director, D. L.-F. O. N. | F. A. E. 2023, https://www.friendsofnasa.org/2023/11/highlights-of-perseus-cluster-of.html