Cùng xem những hình ảnh mới nhất của dấu vết các dòng chảy của nước trên Sao Hỏa từ dữ liệu quang phổ được phân tích từ công cụ CRISM trên tàu thám hiểm quỹ đạo Reconnaissance.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Những đường rạch tối, hẹp 100 mét này được gọi là những dốc liền liên tục chảy xuống núi trên Sao Hỏa, được suy luận là hình thành bởi nước chảy cách đây không lâu. Gần đây, các nhà khoa học hành tinh đã phát hiện muối ngậm nước trên các sườn núi ở miệng hố Hale, bổ chứng cho giả thuyết ban đầu rằng những đường rạch này thực ra được hình thành bởi nước dạng lỏng. Màu xanh nhìn thấy trên sườn núi phía trên của các đường rạch tối được cho là không liên quan đến sự hình thành của chúng, mà là sự hiện diện của khoáng pyroxene.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Một góc nhìn khác của các đường rạch nước chảy xuống núi trên Sao Hỏa.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Những đường rạch tối phát ra từ thành của hố Garni trên Sao Hỏa. Những dòng tối này dài khoảng vài trăm mét. Chúng được cho là hình thành bởi dòng chảy của nước lỏng mặn trên Sao Hỏa.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Một góc nhìn khác của các đường rạch dài 100 mét nơi các nhà khoa học phát hiện muối ngậm nước ở hố thiên thạch Horowitz, bổ chứng cho giả thuyết ban đầu rằng những dòng tối này được hình thành bởi nước dạng lỏng.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Thêm nhiều đường rạch chảy xuống núi trên Sao Hỏa hình thành bởi các dòng nước chảy cách đây không lâu.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Bức ảnh cho thấy các đường rạch hẹp chạy xuống ở mạn tây sườn núi Coprates Chasma ở khu vực xích đạo của Sao Hỏa.

Ảnh: Mars Reconnaissance orbiter/University of Arizona/JPL/NASA

Theo The Guardian