Ernst Karl Abbe (23/01/1840 – 14/01/1905) là một nhà vật lý, nhà khoa học quang học người Đức. Ông đã phát triển nhiều công cụ quang học, là đồng sở hữu của Carl Zeiss AG, một nhà máy của Đức chuyên nghiên cứu về kính hiển vi, kính thiên văn, nhà chiếu hình và các hệ thông quang học khác.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Ernst Karl Abbe (23/01/1840 – 14/01/1905). Credit: Emil Tesch.

Ông sinh ở Eisenach, Grand Duchy của Saxe-Weimar-Eisenach (hiện này thuộc Đức). Abbe trở thành giám đốc của Đài thiên văn ở Jena và là giám đốc nghiên cứu của Carl Zeiss ở Jena. Ông đã khám phá ra Điều kiện hình sine Abbe, dùng để mô tả một thấu kính hình thành một hình ảnh không bị khiếm khuyết coma và quang sai cầu. Nghiên cứu toán học của ông đã tạo nên lĩnh vực khoa học quang học ngày nay.

Nguồn: Bách khoa toàn thư Thiên văn học và Vật lý thiên văn
(Nature Publishing group 2001)

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều