Francis Abbott (12/8/1799 – 18/02/1883) là một nhà chế tạo đồng hồ, nhà thiên văn học người Úc.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Francis Abbott (12/8/1799 – 18/02/1883). Credit: State Library of Tasmania, AUTAS001125299883.

Ông sinh ở Derby, Anh, bị kết án và đưa đến Tasmania năm 1845. Ông thực hiện các quan sát thiên văn tại Đài thiên văn Rossbank sau khi kết thúc phán quyết cho đến khi nó chấm dứt năm 1854 tại phòng thí nghiệm tư nhân ở Hobart.

Nguồn: Bách khoa toàn thư Thiên văn học và Vật lý thiên văn

(Nature Publishing group 2001)

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều