Viễn điểm quỹ đạo là vị trí xa nhất trên quỹ đạo của một thiên thể so với tâm của lực hấp dẫn.

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.