Đây là một điểm trên thiên cầu mà ở đó Mặt Trời sẽ cắt ngang qua đường xích đạo bầu trời và chuyển từ bắc thiên cầu xuống nam thiên cầu. Thời điểm Mặt Trời ở điểm thu phân là ngày đầu tiên của mùa thu, khoảng ngày 22 tháng 9 hàng năm.

Cựu thành viên CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (khoá 06).