Hóa học thiên văn là ngành khoa học nghiên cứu các phần tử hóa học có trong không gian, thông thường là ở khoảng cách lớn hơn Hệ Mặt Trời, một phần trong đó là các đám mây nguyên tử (molecular gas cloud), và nghiên cứu sự hình thành, tương tác và tan rã của chúng.

Ngành này thể hiện sự chồng chéo của ngành thiên văn học và hóa học. Trong Hệ Mặt Trời, ngành nghiên cứu các phần tử hóa học thường được gọi là hóa học vũ trụ (cosmochemistry).

Cựu thành viên CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (khoá 06).

Bài viết xem nhiều