Vận tốc quỹ đạo trung bình là vận tốc trung bình của một thiên thể di chuyển trong không gian trên quỹ đạo của nó quanh một khối tâm.

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều